Hoogste Rente

Hoogste Rente Spaarrekening vergelijkenZoals reeds eerder aangehaald op de website, draait sparen vooral om rentes. Banken proberen cliënteel aan te trekken met aantrekkelijke rentevergoedingen. Zeker met de stijgende digitalisering en selfservice, zijn financiële instellingen op zich nog weinig bepalend in de keuze van een online spaarrekening. Veel klanten storten hun geld tijdelijk bij een welbepaalde bank, maar verplaatsen het na verloop van tijd wanneer een andere financiële instelling met de hoogste rente aan komt draven.

De rentevergoeding van spaarrekeningen bestaan in feite uit twee factoren:

  • Een basisrente die per dag wordt berekend. Deze basisrente is al dan niet gewaarborgd voor het lopende jaar. Zo niet wijzigt ze op basis van de marktomstandigheden en rentes van andere banken. Banken zijn immers vrij binnen de wettelijke limieten om de rente te wijzigen. Banken zijn echter verplicht om klanten over deze wijzigingen in te lichten. Veelal gebeurt dit per online melding of schriftelijke mededeling bij de rekeningafschriften. Uiterlijk 1 januari van het volgende jaar wordt de basisrente op de spaarrekening gestort.

  • De getrouwheidspremie, een bonus voor trouwe spaarders. Deze premie wordt berekend op basis van het bedrag dat gedurende twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening blijft staan. Ook de getrouwheidspremie kan door evoluties binnen de markt worden gewijzigd.

Vergelijk Spaarrekeningen op de hoogste Rente

Een online spaarrekening met de hoogste rente openen is in se heel eenvoudig. Aangezien de meeste banken de dag van vandaag vooral via het internet werken, kun je ook probleemloos via het net een rekening openen. Ben je al klant bij een welbepaalde financiële instelling, maar beschik je er nog niet over een spaarrekening? Dan komt er weinig controle- en verificatiewerk aan te pas. Binnen enkele uren is de online spaarrekening al actief. In het andere geval zal het enkele dagen in beslag nemen vooraleer je met de spaarrekening aan de slag kunt. Bepaalde banken staan ook maar één spaarrekening per natuurlijk persoon toe. Het afsluiten van een spaarrekening op eigen naam en één gezamenlijk op beide partners, vormt nooit een probleem.

Waarom kiezen voor een online spaarrekening?

  • Een online spaarrekening biedt steeds een hogere intrest aan dan standaard spaarboekjes. Al dan niet wordt een minimuminlage vooropgesteld door de bank, bijvoorbeeld 12.500 of 25.000 euro. Banken kunnen daarnaast ook een maximum opleggen dat op een spaarrekening met de hoogste rente kan geplaatst worden.

  • Flexibiliteit. In tegenstelling tot een termijnrekening, behoud je via een online spaarrekening alle flexibiliteit. Vanaf elke computer of self bank automaat kan je geld van en naar de online spaarrekening schrijven. Handig, maar vooral snel.

  • Continue beschikbaarheid. Waar je normaal steeds nood had aan de tussenkomst van een personeelslid, kun je via een online spaarrekening gedurende 24 uur verrichtingen uitvoeren. Geen sluitingsdagen of –uren meer.

  • Een vast rendement. Net als bij een klassiek spaarboekje ontvang je als spaarder via een online spaarrekening een vaste rente. Zowel de basisrente als de getrouwheidspremie zijn vooraf vastgesteld en evolueren niet behoudens wijzigende marktomstandigheden.

Wat vroeger een veel voorkomende situatie was, is inmiddels via het internet en de digitalisering achterhaald. In het verleden was er regelmatig sprake van ‘slapende rekeningen’, spaarboekjes door een suikernonkel of –tante geopend op naam van een andere begunstigde. De spaarrekeningen werden geopend op naam van de begunstigde, maar kwamen uiteindelijk daar niet steeds terecht.. Het was de fiscus die genoot van deze slapende rekeningen. Dankzij de Deposito- en Consignatiekas blijven deze gelden nu gedurende 30 jaar bewaard. Wanneer de rechtmatige eigenaar zich niet binnen de 30 jaar via www.slapenderekeningen.be of via een andere manier meldt, wordt het geld uiteindelijk doorgestort aan de staatskas. Zelf erfgenaam van een slapende rekening? Verzamel dan zoveel mogelijk bewijsstukken tijdens de vereffening van de nalatenschap. Desnoods kan de notaris zelf later deze slapende rekeningen opsporen.