Termijnrekeningen vergelijken

Termijnrekeningen VergelijkenNiet onmiddellijk nood aan het geld dat op de spaarrekening geparkeerd staat? Dan zal je ongetwijfeld de vraag vanuit je financiële instelling hebben gehad of je niet geïnteresseerd bent in een termijnrekening. Wat zijn de verschilpunten tussen een klassieke spaarrekening en een termijnrekening? En welke punten zijn essentieel tijdens het termijnrekeningen vergelijken? Onlinespaarrekening.be verzamelde de eerste punten van vergelijking.

Een termijnrekening functioneert op een gelijkaardige wijze als een klassieke spaarrekening. Geld waar een particulier of gezin de eerste maanden of jaren niet onmiddellijk nood aan heeft voor de

betaling van zijn dagelijkse beslommeringen, wordt overgeboekt naar een termijnrekening. Na afloop van een bepaalde periode wordt het geld ‘vrijgegeven’ en kan het benut worden voor andere zaken, zoals besteding, of om opnieuw vast te plaatsen op een termijnrekening.

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het bij een termijnrekening om een langere ‘termijn’. Het geld op de termijnrekening wordt gedurende een bepaalde periode vastgezet zonder dat het geld kan besteed worden. Bijvoorbeeld: Piet heeft een spaaroverschot van € 5.000 euro. Wanneer hij dit bedrag op een termijnrekening van 3 jaar plaatst, zal hij in die 3 jaar niet aan het geld kunnen. In tegenstelling tot een klassieke spaarrekening waar Piet op elke moment weer over de € 5.000 euro zou kunnen beschikken. In ruil voor de extra zekerheid van de bank dat het geld gedurende een langere periode geparkeerd staat, ontvangt de particulier een hogere rentevoet.

Termijnrekening vergelijken, waar let ik op?

1. Rentevoet. Zoals hierboven gesteld zal het rentepercentage bij een termijnrekening vele malen hoger liggen dan bij een klassieke spaarrekening. Zeker in tijden van nu waar banken slechts een heel beperkte rentevoet geven voor spaargeld, kan het verschil tussen een spaar- en termijnrekening groot zijn. Ga ook steeds na of het gaat om een vast gewaarborgd rendement. Ontvangt bijvoorbeeld de spaarder gedurende de hele looptijd van de termijnrekening een bepaald percentage, of zit er een periode bij waarbij de rentevoet wordt vormgegeven op basis van de winsten van de financiële instelling?

2. Kapitalisatie of distributie. In gewone dagdagelijkse taal kan dit omschreven worden als ‘oppotten of uitkeren’. Bepaalde termijnrekening resulteren in een jaarlijkse uitbetaling van de gegenereerde opbrengst. Het kapitaal dat op de termijnrekening geparkeerd staat zal resulteren in een bepaalde jaarlijkse opbrengst. In geval van kapitalisatie wordt de opbrengst bij het spaarbedrag gevoegd, en zal dit op haar beurt weer voor het komende jaar inkomsten genereren. In geval van distributie wordt de opbrengst van de termijnrekening gestort op de zichtrekening van de begunstigde of iemand anders, zodat deze onmiddellijk kan benut worden.

3. Mogelijkheid tot vroegtijdig afhalen. Hoewel het in se bij een termijnrekening uitgesloten is om vroegtijdig over het spaarbedrag te beschikken, hanteren bepaalde financiële instellingen een boeteregeling. In ruil voor de betaling van een boete, kan de spaarder toch vroegtijdig over het bedrag van de termijnrekening beschikken. Een ander gedeelte staat de mogelijkheid tot vroegtijdig afhalen enkel toe voor uitzonderingssituaties, zoals overlijden, emigratie of periode van lange werkloosheid. Andere financiële instellingen sluiten de mogelijkheid tot vroegtijdige opname compleet uit. Opgelet: het vroegtijdig opnemen van geld van de termijnrekening via een boeteregeling kan een flinke streep door de rekening zijn. Vergelijk daarom steeds de kosten van het vroegtijdig opnemen met de jaarlijkse opbrengst.

4. Intekenbedrag. Inschrijven op een termijnrekening kan niet voor pakweg € 10 of € 15. Financiële instellingen hanteren een minimumbedrag dat op de termijnrekening moet geplaatst worden. Veelal kan het om een termijnrekening te openen met € 1.000. Bekijk steeds de algemene voorwaarden van de termijnrekening voor een accuraat overzicht.

5. Duurtijd. Grosso modo variëren de duur- of looptijden van termijnrekeningen tussen de één en vijf jaar. Hoe langer de looptijd van een termijnrekening, hoe hoger de bijhorende rentevoet. Financiële instellingen zullen hogere rentevoeten geven als return voor een langer investeringskapitaal. De meeste Belgische financiële instellingen hanteren de mogelijkheden: 1, 3 en 5 jaar.