Zichtrekening Vergelijken

Zichtrekeningen VergelijkenIn ons dagelijkse economische leven in het ondenkbaar om te functioneren zonder een zichtrekening. Een zichtrekening kan beschouwd worden als een beveiligde portefeuille waar men als particulier onmiddellijk over kan beschikken. Particulieren kunnen door middel van een zichtrekening allerlei dagelijkse betalingen verrichten, zonder verantwoording en termijn. Vanuit dit oogpunt is een synoniem als ‘betaalrekening’ gepast.

Vrijwel elke particulier, minderjarig of meerderjarig beschikt over een eigen zichtrekening. Financiële instellingen beschouwen het als de draaischijf van andere spaar- en investeringsmechanismen. Rond een zichtrekening zitten bijvoorbeeld een spaar- , termijnrekening over andere investeringen verweven. Overtollige spaaroverschotten kunnen vanuit de zichtrekening ook steeds overgemaakt worden naar een spaarrekening.

Zoals hierboven gesteld kunnen zelfs minderjarigen een zichtrekening openen. Enige voorwaarde daarbij is dat deze minderjarige beschikt over de goedkeuring van zijn/haar ouders of voogd. Veelal vormt dit laatste geen probleem omdat ouders zelf uit automatisme een rekening openen voor hun kinderen.

Zichtrekeningen vergelijken

Op de Belgische financiële markt zijn er tientallen verschillende zichtrekeningen. Hoe vergelijk je in godsnaam de verschillende financiële spelers, en zitten er grote verschilpunten tussen zichtrekeningen? Onlinespaarrekening.be somt enkele belangrijke verschilpunten op.

1. Type gebruiker: modern of klassiek. Zichtrekeningen worden zowel in de klassieke vorm, als in een online variant aangeboden. Hoewel de meeste banken anno 2014 de beide vormen in één pakket integreren, is het perfect denkbaar dat bepaalde particulieren (zoals senioren, mensen met een beperking, etc.) weinig hebben aan een online platform voor hun dagelijkse verrichtingen. Bepaalde zichtrekeningen zullen niet de mogelijkheid bieden om te beheren in een bankkantoor. Wens je zowel een mogelijk beheer online, mobiel als in het kantoor? Opteer dan voor een full serivce-pakket

2. Servicekosten. Een financiële instelling zal een periodieke bijdrage aanrekenen voor het beheer en gebruik van de zichtrekening. Deze servicekosten (soms ook vermeldt als prijs/maand, beheerskosten etc.) zijn dus onvermijdelijk bij de zichtrekening van de aanbieder. Schrijf je je in voor een welbepaalde zichtrekening, dan zal dit bedrag afgehouden worden van de jaarlijkse intrestvoet op je spaargeld. Opmerking: financiële instellingen bieden soms gratis zichtrekeningen aan voor kinderen en jongeren. Op die manier hoopt een financiële instelling dat het kind zich blijvend verbindt met de onderneming en later eventueel zijn loon op de rekeningen laat storten. Uit onderzoek bleek ook dat de bank van de zichtrekening het eerst geraadpleegd wordt voor het afsluiten van een lening.

3. Bankkaart. Veelal ontvangt de particulier een gratis bankkaart bij de zichtrekening. Bepaalde financiële aanbieders rekenen een kleine bijdrage aan voor het aanmaken van een bankkaart, of supplement voor dubbel van de bankkaart. Het is immers perfect mogelijk om meerdere bankkaarten aan één zichtrekening te koppelen. Bijvoorbeeld als pas samenwonend koppel of pas gehuwd stel een nuttig mechanisme.

4. Aanvullende kredietkaart. Niet in elk pakket van zichtrekening zit automatisch een kredietkaart inbegrepen. Een kredietkaart werkt op basis van een ander mechanisme dan een bankkaart of debetkaart. Waar bij een bankkaart automatisch het benodigde bedrag wordt afgeboekt van de rekening, wordt er bij een kredietkaart een mini-lening geopend. Het verschuldigde bedrag aan de financiële instelling wordt op het einde van de maand, of later indien gewenst, van de zichtrekening geboekt. Een kredietkaart zorgt dus voor meer flexibiliteit in het betalingsproces. Handig wanneer je bijvoorbeeld een dringende uitgave moet doen, maar pas enkele dagen later over je loon beschikt.

5. Aanvullende voordelen. Het betalen via je zichtrekening kan ook bepaalde voordelen opleveren. Bepaalde financiële instellingen geven bijvoorbeeld een bijkomende garantie of service wanneer de aankoop van een product of dienst verricht wordt via de zichtrekening.

6. Rentevoet. Hoewel de rente gelet op de lage rentepercentages slechts een heel summiere rol speelt, is door het jarenlange gebruik van een zichtrekening het percentage niet onbelangrijk. Net als bij een klassieke spaarrekening ontvangt een particulier rente op het geld dat op de zichtrekening geparkeerd staat. Banken gebruiken het geld op verschillende rekeningen als richtsnoer om eigen investeringen te doen, en dus winst te maken. Als return hiervoor ontvangt de particulier wiens geld geparkeerd staat bij de bank een rente. Het rentepercentage op zichtrekeningen is vele malen lager dan bij spaarrekeningen, maar desalniettemin leuk ‘gratis’ meegenomen.